Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Judges

.
.
digitally processed image
with digital painted details
.
.
.
Χάρη στο Facebook, 
μπορείτε να συνδέεστε και να κρίνετε 
τους κοντινούς σας ανθρώπους.
Είναι δωρεάν 
και ο καθένας μπορεί
να γίνει δικαστής.
ΣΟΠ
.
.
ψηφιακά επεξεργασμένη εικόνα
με ψηφιακά ζωγραφισμένες λεπτομέρειες
.
.
.